Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 58 výsledků.

  0623-658 Sámova říše ...

  V letech 623/624-658/659 se na našem území vytvořila tzv. Sámova říše. V úspěšném odboji proti Avarům se zrodil svaz slovanských kmenů nazvaný podle franského kupce Sáma, Sámova říše. Na počátku bojů ...

  6.10 Keltský rok | Samonios ...

  Období 28.10.-24.11. je zasvěceno janovci 31. 10-1.11. Samhain [čti sauin], keltský Nový rok, u nás Dušičky 7.-8. 11. Otevřený vstup do zásvětí 11.11. Svátek duchů Trnky SAMHAIN nastává. Začíná temná ...

  3.32.1.2 Zemina

  Zemina patří k základnímu materiálu používaného ke stavbám domů nebo k výstavbě opevněni, ať v kombinaci s kamenem a dřevem, nebo samostatně. Sypané valy jsou typické pro rovinné hrazené areály - dvorce ...

  3.07.4.2.4 Výrobky - zemědělské nářadí - kopáč

  ... hloubení jam, příkopů a pří kypření ztvrdlé půdy, než při samotných polních pracech. Mimo jednoduché kopáče ze sídlišť doby laténské (Idriab. Bača a Karlstein) se v pozdní době laténské objevují i rovné ...

  K problematice archeologických muzeí v přírodě - skanzenů

  ... dotace, ale po zpřístupnění projektu nejsou schopné se samofinancovat. Zapojení do turistických sítí trvá nejméně pět let, což pro ekonomicky silného realizátora nemusí být problém, leč mezi ně řešitelé ...

  Hradiště Hrádek u Libochovan

  ...  Výzkum v letech 2013-16 zkoumal především šestihektarovou plochu samotného hrádku obklopeného na téměř 600 metrech 70 metrů širokými a až 13 metrů vysokými valy. Na výzkumu Hrádku a s ním propojeným Tříkřížovým ...

  Šteffl, J. a Hentschová, R.: Hradiště Hrádek u Libochovan

  ... literatuře je poměrně často uváděn jako velmi významná lokalita, o čemž samozřejmě není sporu, ale odborný výzkum vedoucí k jeho bližšímu poznání zde doposud proveden nebyl. Tento stav by měla alespoň ...

  Lovosice - nález vozu

  ... keramických nádob a také bronzové šperky. Samotná kostra ale v hrobě chybí. Zdroj: lovosice.com  ...

  Hradec u Dobřejovic - Hradiště

  ... potok Libochovka, nad jehož hladinu je vrcholek Hradce převýšen o cca 120 m. Samotný vrchol Hradce má tvar protáhlého oválu s orientací ZZS-VVJ a sklonem terénu převážně směrem k jihozápadu. První dokumentovaný ...

  3.06.2 Zpracování bronzu

  U zpracování bronzu se předpokládá, že finální zhotovení výrobku z bronzu se provádělo buď v samostatných bronzařských dílnách nebo v kovárnách, které mohly být společné pro zpracování železa a bronzu. ...

  Příšovice - Žárové pohřebiště Na Cecilce

  ... Kupodivu nebyly narušeny ani hlubokou orbou ani kořenovým systémem lesa. Samotná vesnice z doby bronzové nedaleko pohřebiště je zastíněna významným objevem neolitického dílenského sídliště kultury s vypíchanou ...

  Pohřbívání v době kamenné

  ... bude hned několik pravěkých kulturních celků od neolitické kultury s lineární keramikou až po samotný závěr eneolitu a kulturu se zvoncovitými poháry. Dále bude představena unikátní lokalita v Brodku u ...

  3.20.1 Dovoz jantaru

  ...  samotného pohybu zboží, ale měnila se i jeho kvalita a zřejmě i hodnota. Jantar na Starém Hradisku také nepochybně procházel různýma rukama, ať již máme na mysli dopravce, řemeslníky, obchodníky či dalš ...

  Almendreský kromlech

  ... bytostí představujících mužský a ženský princip, rituál společný s astrálními bytostmi a dokonce místo, zasvěcující muže a ženu do tzv. energií grálu. Jsou tu i známky léčivých postupů. Samostatné části ...

  1517 Klaudyánova mapa Čech

  ... jedná se o první samostanou mapu území Českého království. je na ni zobrazeno cca 280 míst a je orientována jihem nahoru. M. Klaudyán byl českobratrský lékař pocházející z Mladé Boleslavi.  ...

  Markvartice - mince TOGIRIX

  ... vládců, je ze stříbra o váze 1,7 gramu a je na ní nápis TOGIRIX, což bylo jméno vládce keltského kmene Lingonů. Na minci je i jeho obličej z profilu. Kromě samotné mince je neméně významné i místo nálezu ...

  Panonie (latinsky Pannonia)

  ... jednotky římské říše se ani Panonie nevyhnula rozsáhlým Diokletianovým reformám. Celé území bylo rozděleno na čtyři samostatné jednotky: Pannonia Prima (sídlo v Savarii), Pannonia Secunda (sídlo v Sirmiu), ...

  Panský dům zapálil žhář

  ... slaměnou střechou zcela shořel, škoda je téměř tři čtvrtě miliónu korun. Vyšetřovatelé postupně vyloučili jako příčinu vzniku požáru samovznícení a jakýkoliv atmosférický jev. Z analýzy vzorků z míst, ...

  Radovesice v laténu

  ... dekor labutí a "esíček" uvnitř mísy. Waldhauser 1977a Podle interpretace jde o kontinuálně používanou osadu, lemovanou samostatnými, většinou jednofázovymi usedlostmi. K sídlišti přísluší také v úplnost ...

  2.2.1 Dvorce

  ... razené rovinné areály - dvorce Jako dvorec se označuje samostatná, izolovaně umístěná sídelní jednotka (tedy nikoli usedlost v rámci sídliště) vyznačující se ohrazením (definice: Venclová 2000a). Ohrazení  ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo