Keltoi 1994-2017

  Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili Keltové, Germáni, Slované, archeologie a archeoparky - Oppidum

  Oppidum - latinský název pro město. Název je také používán i pro velká keltská sídliště, která vznikala v keltském světě ve 2. a 1. století př. Kr. V Evropě jich bylo postaveno kolem 160 oppid různých velikostí.

  2.3 Keltská oppida v Evropě

  V době laténské se v Evropě vybudovalo více jak 160 oppid různých velikostí.

  2.3 Oppida | Co je to oppidum

  Oppidum - latinský název pro město. Název je také používán i pro velká keltská sídliště, která vznikala v keltském světě ve 2. a 1. století př. Kr.

  Agen (F) - oppidum

  Agen

  Agen - oppidum de l’Ermitage, Agen, Francie. Oppidum L'Ermitage se nachází na náhorní plošině s výhledem na město Agen.

  Alésia (F) - oppidum

  Alésia

  Keltské oppidum Alésia u města Alise-Sainte-Reine, Francie. Místo Caesarova obležení byla předmětem mnoha diskusí, než bylo definitivně prokázáno, že k němu došlo na Mont-Auxois.

  Alteburg (D) - oppidum

  Alteburg

  Oppidum Alteburg se nachází u města Arnstadt v Německu.

  České Lhotice - oppidum

  Významné oppidum ležící u řeky Chrudimky. Místy zde vidíme trojnásobné valy.
  Lokace: Obec Hradiště - České Lhotice | Okres Chrudim | Pardubický kraj | Region Železné hory |
  Expozice: Oppidum Datování: Doba železná | Keltové

  České Lhotice, oppidum

  Lokace: Obec: Hradiště-České Lhotice | Okres: Chrudim | Pardubický kraj, | Region Železné hory | Expozice: Oppidum Datování: Keltové

  Hostýn - Oppidum

  V obecném povědomí je druhé moravské oppidum jistě velmi výrazně zapsáno, nikoli ovšem jako archeologické naleziště, ale jako poutní místo. Mezi archeologickou obcí však je Hostýn znám jako významná pravěká lokalita v prostoru Moravské brány, která díky své poloze hrála rozhodující roli na severojižní spojnici mezi Moravou a Slezskem, resp. (v širším měřítku) mezi Baltem a Adrií, tedy na trase označované jako Jantarová stezka.

  Hrazany Oppidum

  Oppidum bylo založeno jako druhé v Čechách (po Závisti u Prahy) kolem poloviny 2. století př. Kr. Výzkum prováděný v letech 1951–1963 odhalil řadu detailů z osídlení nejen z doby laténské, ale také poznatky o využití místa v mladším paleolitu, mezolitu, eneolitu, mladší době bronzové, starší době železné, na počátku doby římské, ve středověku a novověku.
  Lokace: Obec Hrazany | Okres Příbram | Středočeský kraj
  Expozice:Oppidum
  Datování expozice: Doba železná | Keltové

  Oppidum Hrazany

  Oppidum bylo založeno jako druhé v Čechách (po Závisti u Prahy) kolem poloviny 2. století př. Kr. Výzkum prováděný v letech 1951–1963 odhalil řadu detailů z osídlení nejen z doby laténské, ale také poznatky o využití místa v mladším paleolitu, mezolitu, eneolitu, mladší době bronzové, starší době železné, na počátku doby římské, ve středověku a novověku. Lokace: Obec Hrazany | Okres Příbram | Středočeský kraj, Expozice:Oppidum Datování expozice: Doba železná | Keltové

  Oppidum Závist

  Největší keltské oppidum Čech bylo postaveno na vrchu "Hradiště" v nadmořské výšce s vrcholem 391 m. Bylo pojmenováno nesprávným názvem Závist, dodnes obecně používaným. Výškový rozdíl mezi hladinou řeky a vrcholovou partií dosahuje až 200 m. Celý areál byl prohlášen Národní kulturní památkou.

  Staré Hradisko - Oppidum

  Oppidum, ležící na východním okraji Drahanské vrchoviny, náleží k ne známějším a nejdůležitějším keltským lokalitám na Moravě a významny i v širším středoevropském prostoru. Místo je známo již od středověku a to nálezy jantaru, ktery se zde vyskytuje v hojné míře.

  Stradonice - oppidum

  Nejslavnější keltské oppidum Čech bylo postaveno na vrchu „Hradiště“ v nadmořské výšce 380 m.
  Lokace: Obec Stradonice | Okres Beroun | Středočeský kraj
  Expozice: Oppidum | Naučná stezka
  Datování expozice: Doba železná | Keltové

  Stradonice, oppidum

  Nejslavnější keltské oppidum Čech bylo postaveno na vrchu „Hradiště“ v nadmořské výšce 380 m. Lokace: Obec Stradonice | Okres Beroun | Středočeský kraj, Expozice: Oppidum | Naučná stezka Datování expozice: Doba železná | Keltové

  Třísov - oppidum

  Nejjižnější a z hlediska fortifikačního umění nejpozoruhodnější z dosud u nás známých keltských oppid vyrostlo na ostrohu na levém břehu řeky Vltavy a pravém břehu vodnatého Křemžského potoka. Na protilehlé straně potočního údolí se nachází trosky v jižních Čechách známého hradu Dívčí Kámen.

  Vladař u Záhořic - oppidum

  Vladař u Záhořic - oppidum

  Stolová hora Vladař u Záhořic a Žlutic patří mezi významná místa nálezů z doby laténské.

  • 1
  • 2

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo