Keltoi 1994-2017

  Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili Keltové, Germáni, Slované, archeologie a archeoparky - Velká Morava

  0830 Vznik Velké Moravy

  Kolem roku 830 vládl na Moravě kníže Mojmír I. Někdy v letech 833-836 vypudil Mojmír I. z Nitry tamního knížete Pribinu a připojil Nitransko k moravskému knížectví a tím vznikl staromoravský stát, jádro Velkomoravské říše.

  0846-870 Rastislav

  Rostislav (Rastislav) - Panovník Velké Moravy

  0871-894 Svatopluk

  Svatopluk - Panovník Velké Moravy. Za jeho vlády došlo k rozkvětu a expanzi moravského státu.

  0894-906 Mojmír II.

  Mojmír II. - poslední panovník Velké Moravy.

  Bojná - pozlacená plaketa

  Bojná - pozlacená plaketa

  Unikátní nález pozlacené plakety s křesťanskou symbolikou, jež pravděpodobně tvořily výzdobu přenosného oltáře z přelomu 8. a 9. století, území někdejší velké Moravy.

  Mojmír I.

  V letech 830-846 první kníže Velké Moravy.

  Mojmír II.

  Mojmír II. - poslední panovník Velké Moravy v letech 894-906.

  Mojmírovci

  Dynastie knížat Velké Moravy vládnoucí v letech 833-906

  Rastislav

  Rostislav (Rastislav) - Panovník Velké Moravy v letech 846-870.

  Svatopluk

  Svatopluk - Panovník Velké Moravy v letech 871-894. Za jeho vlády došlo k rozkvětu a expanzi moravského státu.

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo